Vanhakylä 

Perustietoa

Vanhakylä kuluu Isojoen kuntaan. Se sijaitsee Kristiinankaupungista Isojoelle kulkevan päätien varrella. Isojoen kirkonkylään matkaa kertyy n. 10 km ja Kristiinankaupunkiin n. 30 km. Asukkaita on yli 250.

Pinnanmuodoiltaan alue on vaihteleva: pienten mäkien lisäksi kylän halki virtaavan Isojoen meanderit ja korkeat törmät elävöittävät kylää. Pellot ovat keskittyneet joen varrelle. Metsää on runsaasti ja laajat suoalueet tuovat erämaan tunnun. Rakennuskanta on sekoitus uutta ja vanhaa.

Kylän pääelinkeinot ovat maatalous, metsätalous, metalliteollisuus, maa- ja metsäkoneurakointi sekä palvelut. Kylässä toimii mm. taksi- ja linja-autoyritys sekä kampaamo. Isojoki on arvokas lohijoki ja kalastajien suosiossa.  

Historiaa

Isojoen vanhin asutus on ollut Vanhassakylässä, uudisasutuksien verovuodeksi on merkitty 1586. Kylän keskeisellä paikalla oleva Isoo-Filppula niminen talo mainitaan ensimmäiseksi Isojoella veroa maksavaksi taloksi. Talo toimi Isojoen/Karijoen käräjätalona 62 vuotta. Isojoen ensimmäinen Osuuskaupan toimipaikka oli Vanhassakylässä. Joen varrella on ollut saha ja myllyjä, jotka myös tuottivat sähköä kylään 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Lukuopetus alkoi 1871, oma kyläkoulu saatiin 1899 ja se toimi vuoteen 2005.  

Toimintaa

Kylätoiminta on ollut vireää. Torvisoittokunta perustettiin 1902, kyläseura 1910 ja nuorisoseura 1925. Nuorisoseurantalo oli suosittu tanssipaikka 1960?1970 luvuilla. Kylässä pidettiin myös suuria perinnejuhlia kuten kruunuhäät, tiilenpolttojuhlat ja tervajuhlat.  

    

Nuorisoseurantalo on juuri remontoitu, osoituksena aktiivisena jatkuvasta kökkähengestä. Nuorisoseuran yhteydessä toimii revyyporukka, jonka hulvattomat esitykset vetävät tuvan täyteen. Talkooapu on edelleen käytettyä ja koneiden yhteiskäyttö on yleistä. 

Talvella kylän alueella risteilee runsaasti hiihtolatuja. Kylässä on valaistu pururata sekä nurmipintainen jalkapallokenttä.