Lapväärtin-Isojoen vesistö on kalastoltaan Pohjanmaan eteläosan monipuolisin. Kalataloudellisessa mielessä joki on erityisen arvokas luontaisten meritaimen- ja harjuskantojensa vuoksi. Lapväärtinjoki on yksi viidestä Suomen joesta, jossa on vielä jäljellä alkuperäinen lisääntyvä meritaimenkanta. Joen tärkein kalastusalue on pääuoman keskivaiheilla sijaitseva Vanhakylän koskialue, jossa harjoitetaan erityisesti perho- ja uistinkalastusta. Lapväärtin-Isojoen alueella yleisin saalislaji on taimen. Suurimmat harjus- ja taimensaaliit on saatu Vanhakylän alueelta.   

Joen tärkein kalastusalue on pääuoman keskivaiheilla sijaitseva Vanhakylän koskialue, jossa har-joitetaan erityisesti perho- ja uistinkalastusta. Lapväärtin-Isojoen alueella yleisin saalislaji on taimen. Suurimmat harjus- ja taimensaa-liit on saatu Vanhakylän alueelta.  

 

 

Lapväärtin-Isojoen vesistö on kalastoltaan Pohjanmaan eteläosan monipuolisin. Kalataloudellisessa mielessä joki on erityisen arvokas luontaisten meritaimen- ja harjuskantojensa vuoksi. Lapväärtinjoki on yksi viidestä Suomen joesta, jossa on vielä jäljellä alkuperäinen lisääntyvä meritaimenkant

Vanhassakylässä kalastuslupia myy Alli Penttilä

 

puh. (06) 2635161
       040-501 9941